Voorbereiding SNN 2020 op schema

Het zijn spannende tijden in vele opzichten.

Door corona hebben we zorg om de gezondheid van onszelf en onze naasten. Op vele terreinen moeten we ons aanpassen aan allerlei maatregelen. 

Onze kleindierliefhebberij wordt ook hard getroffen. Jongdierenkeuringen en vergaderingen worden afgelast en nu blijken ook al enkele grote tentoonstellingen niet door te kunnen gaan.

Voor SNN zijn de voorbereidingen voor het organiseren van onze show op 6 en 7 november natuurlijk al weer in volle gang. Er is intensief overleg met het Fries Congrescentrum gevoerd en voor de show is een Covid-19 protocol opgesteld, waarin alle maatregelen van de Veiligheidsregio Friesland zijn ingepast. We hebben het geluk dat er veel ruimte is, zowel in de hal als ook voor de horeca, toiletten etc. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal wat meer moeite moeten doen om alles in goede banen te leiden. Ook voor bezoekers zal het niet een show zijn als andere jaren. Met z’n allen om een kooi staan gaat dit jaar niet lukken.

 

Toch gaan we er van uit dat we een mooie show kunnen organiseren. We verwachten dit jaar meer dieren dan andere jaren, maar er is voldoende ruimte. Dus kom maar op!