Welkom op de website van SNN

SNN is in enkele jaren uitgegroeid tot een van de grootste sierduivenshows van Nederland. Maar dit ging natuurlijk niet zomaar. Hier de ontstaansgeschiedenis in een notendop, aan de hand van de foto hierboven.

De drie terriërs beelden de Drentse -, de Friesche – en de Groninger Sierduivenclub uit. Op de foto kun je zien dat het broertjes en zusjes zijn. Ondanks een fors verschil in leeftijd (de GSC bestaat al meer dan 100 jaar!) zijn er grote overeenkomsten. Alle drie verenigingen worden gevormd door een groep bevriende duivenliefhebbers met als doel samen te genieten van de duiven.
Een van de hoogtepunten voor een duivenvereniging is natuurlijk het organiseren van een jaarlijkse tentoonstelling (de boomtak op de foto). Maar daarmee kan het ook meteen het grootste zorgpunt zijn. Prachtige shows werden in de het noorden georganiseerd, denk maar aan de Martinishow, Plant & Dier en de gezellige show in Beilen. Bij al deze shows speelde op een bepaald moment dat haleigenaren een andere invulling aan het gebeuren wilden geven. Een duivenshow organiseren is namelijk niet bij uitstek een verdienmodel.
Geleidelijk aan groeide het besef in het noorden dat schaalvergroting nodig is. Wanneer je groter bent trek je meer publiek en wordt het ook interessanter voor een locatie eigenaar.

Daarom waren al vanaf 2013 de DSC, FSC en GSC in gesprek om de krachten te gaan bundelen en gezamenlijk een mooie grote landelijke show te gaan organiseren. Een nieuwe impuls hiervoor was dat er met het Fries Congrescentrum in Drachten een unieke locatie werd gevonden. Niet alleen centraal in Noord-Nederland, maar vanwege de ligging dicht aan de A7 ook goed bereikbaar voor inzenders en bezoekers uit de rest van Nederland.
Dinsdag 7 oktober 2014 is de boeken ingegaan als een gedenkwaardige dag. Die avond is in het Fries Congrescentrum in Drachten door afgevaardigden van de Friese Sierduiven Club, de Groningse Sierduiven Club en de Drentse Sierduiven Club besloten tot de oprichting van de stichting Sierduivenshow Noord-Nederland (afgekort SNN).

Doelstelling is jaarlijkse een van de grootste sierduivenshow van Nederland te organiseren met een ( inter-)nationaal karakter, met veel extra mogelijkheden voor inzenders en speciaalclubs. Met een uitgebreid prijzenschema tegen aantrekkelijke inschrijfkosten. Maar ook met unieke prijzen voor speciaalclubs die hun clubshow onderbrengen.
SNN wil nauwe verbinding houden met de DSC, FSC en GSC, die de vrijwilligers leveren voor de opbouw en de verzorging van de dieren.
Op deze tentoonstelling zullen de 3 verenigingen hun clubshow onderbrengen.
Daarnaast wil SNN ook de contacten tussen duivenliefhebbers bevorderen door vrije verkoop etc. Verder beschikt SNN over een groot aantal volières die beschikbaar zijn voor speciaalclubs om hun ras wat extra aandacht te geven.
Keuring en show is in slechts twee dagen. Dus prima te doen voor uw kostbare duiven!

Het stichtingsbestuur bestaat uit afgevaardigden vanuit de drie verenigingen en wordt aangevuld met commissies.

Dus niet alleen Welkom op onze website, maar natuurlijk ook van harte Welkom op onze eerstvolgende SNN show!

Stichting Sierduivenshow Noord-Nederland  
Kamer van Koophandel nummer: 63101947
RegioBank IBAN: NL12 RBRB 0918 5015 47