https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2017/11/Menno-257x300-163x190.jpg

De Tabe Kooistraprijs voor het hoogste aantal punten met tien aangewezen dieren is dit jaar gewonnen door Menno Apperlo. Eerder melden we nog dat het Wim Halsema was, maar die kwam op de tweede plaats (met excuus voor de foute …

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2017/04/John-de-Groot-190x190.jpg

Op de keurdag van de show is Geart van Tuinen van Omrop Fryslân lang geweest voor een reportage. Hij heeft onze voorzitter John de Groot en keurmeester Dick Hamer geïnterviewd. Via onderstaande link kom je bij de pagina van Omrop …

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2016/12/IMGP6004-190x126.jpg

21 keurmeesters en hun schrijvers hebben vandaag puik werk verricht. De keuring is klaar, de resultaten verwerkt. De uitslagen (predicaten) staan online. Zie het menu links. Vanmorgen om 9 uur was de keuring begonnen. Hieronder een paar foto’s.  

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2016/12/IMGP6010-190x126.jpg

De voorbereidingen voor onze show zijn natuurlijk al in volle gang. Zodra de inschrijving is gesloten en bekend is hoeveel dieren er per groep zijn en welke kooimaten daarvoor nodig zijn gaan Gerben Huitema, Jan Suk en Piet Langenkamp aan …

SNN 2017: 1600 dieren

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2015/04/Fries-Congrescentrum-190x89.jpg

Op dinsdag 24 oktober is de inschrijving voor de 3e SNN gesloten. 139 Inzenders hebben dit jaar gezorgd voor zo’n 1600 ingezonden dieren en daar zijn we heel tevreden mee. Nu hard werken om alles voor elkaar te krijgen. De …

 

Inschrijven SNN, nog twee dagen

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2016/12/Neurenberger-Bagadet-zwart-geeksterd-mj-Verkolf-C.-23897-SNN16-3-190x127.jpg

Zondag 21 oktober. Aan het eind van de zondag staat de teller op 1355 dieren van 116 inzenders. Mocht je nog willen inschrijven? Digitaal inschrijven kan nog tot en met dinsdag a.s. Lukt het niet of heb je vragen, dan …

 

Vraagprogramma klaar, inschrijving geopend

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2017/09/Vraagprogramma-JPG-190x177.jpg

Het vraagprogramma is klaar en de inschrijving voor de derde SNN is geopend. Het vraagprogramma is via de mail aan alle inzenders en andere bij ons bekende contactpersonen toegestuurd. U kunt het ook van deze site downloaden. Inzenders zonder email …

 

Wijzigingen in Bestuur SNN

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2017/04/John-de-Groot2-171x190.jpg

Jan Luchtmeijer had na de tentoonstelling aangegeven niet te willen aanblijven als voorzitter. Hoewel de overige bestuursleden tevreden waren over de samenwerking en de manier waarop Jan zijn taak had opgepakt was er respect voor het besluit. En dus moest …

 

Klaas Nicolaij wint Tabe Kooistraprijs

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2017/02/Klaas-Nicolaij-met-duiven1-174x190.jpg

Tientallen inzenders doen iedere keer weer hun best om te voorspellen welke duiven het beste zullen scoren op de show. Bij de inschrijving kunnen 10 dieren worden aangekruist en het totaal aantal punten van deze dieren telt voor de Tabe …

 

Bedankt!

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2016/12/Weense-Midsnavelige-Tuimelaar-zwart-mj-Jongsma-C.-23893-SNN16-190x127.jpg

Het bestuur van de Stichting Sierduivenshow Noord-Nederland kijkt met genoegen terug op een zeer geslaagde Sierduivenshow 2016. Van vele kanten bereikten ons zeer positieve reacties. Het bestuur wil dan ook een ieder bedanken die meegewerkt heeft aan het tot stand …

 

Kooilabels worden dit weekend verzonden

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2016/11/Labels-2016-130x190.jpg

Er komt nog heel wat bij kijken zo’n grote show organiseren. We proberen altijd de tijd tussen einde inschrijving en de show zo kort mogelijk te houden, zodat inzenders beter kunnen inschatten welke dieren klaar voor de show zullen zijn. …

 

Weer een fraaie halindeling

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2016/11/SNN-opstelling-2016-127x190.jpg

Met een aantal creatieve mensen is er ook dit jaar weer een mooie halindeling gemaakt. SNN mag zich gelukkig prijzen dat het Fries Congrescentrum zoveel ruimte biedt en daar maken we dan ook ieder jaar zo goed mogelijk gebruik van. …

 

Inschrijving SNN 2016 is gesloten

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2016/10/AO-Welkom1-190x152.jpg

De inschrijving voor onze tweede SNN is gesloten. Totaal zijn er maar liefst 1526 dieren ingezonden. Alle inzenders dank daarvoor! Onze medewerkers hebben er allemaal veel zin in en iedereen is zeer gemotiveerd er ook dit jaar weer een hele …

 

Inschrijving SNN geopend

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2015/09/Vraagprogramma-uitgelicht-190x143.jpg

De inschrijving voor de 2e SNN show is geopend. Het vraagprogramma en alle bijzonderheden voor onze tentoonstelling zijn in te zien via het menu SNN 2016 aan de linkerzijde. Alle erkende rassen en kleurslagen zijn weer opgenomen volgens de meeste …

 

Internationale Show van Nederlandse Schoonheidspostduiven en Giant Homers

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2016/09/Show-Giant-en-NSP-uitgelicht2.jpg

SNN is steeds op zoek mogelijkheden om de show aantrekkelijker te maken. Contacten van enkele van onze inzenders met collega’s in het buitenland hebben geleid tot het initiatief om te komen tot een Internationale Show van Nederlandse Schoonheidspostduiven en Giant …

 

Vinkduiven Event

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2016/09/Vinkduiven-Event-uitgelicht2.jpg

Het Vinkduiven Event is een mooi initiatief van enkele fokkers van Vinkduiven. Dit idee is geboren naar aanleiding van enkele contacten met fokkers in het buitenland en Egbert en Melinda Veenstra hebben dit verder uitgewerkt. Het programma ziet er veelbelovend …

 

Voorbereidingen SNN

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2015/11/SNN-vanaf-balkon-190x127.jpg

De voorbereidingen voor onze volgende show zijn al weer in volle gang. Het belooft weer een mooie show te worden. Gelukkig hebben weer veel speciaalclubs aangegeven eraan mee te werken. Ook hebben we dit jaar weer een flink aantal sponsoren …

 

Jan Luchtmeijer, nieuwe voorzitter SNN

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2016/07/Jan-Luchtmeijer-klein-190x175.jpg

SNN is in 2015 opgericht en vanaf het begin was Klaas de With voorzitter. Hij heeft ook in de jaren ervoor hard gewerkt om SNN van de grond te krijgen. Maar Klaas ondervindt jammer genoeg problemen met z’n gezondheid en …

 

2015 Geert Siemons wint Tabe Kooistraprijs

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2015/11/IMG_5296-190x127.jpg

Het is voor veel inzenders lastig goed in te schatten welke dieren het beste zullen scoren op de show. Aardig is daarom de Tabe Kooistraprijs, waarbij inzenders op hun inschrijfformulier hun 10 beste dieren kunnen aankruisen. Na afloop van de …

 

Wat een show! Iedereen hartelijk dank

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2015/11/SNN-banner-uitgelicht-190x190.jpg

De eerste Sierduivenshow Noord-Nederland is een groot succes geworden. Vooraf was gehoopt op 1500 ingezonden dieren, welnu het werden er maar liefst 1700. Ook het aantal dieren in de verkoopklasse was met 150 stuks veel hoger dan verwacht. En verder …

 

1700 Sierduiven op eerste SNN

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2015/10/Kampioensbord-190x143.jpg

De inschrijving voor SNN is gesloten. Totaal hebben 156 inzenders maar liefst 1700 dieren ingezonden in 92 verschillende rassen. We zijn heel tevreden met deze grote aantallen. Het overtrof onze verwachtingen en er moesten daarom nog een paar extra keurmeesters worden …

 

Hollandse Kropper Clubshow bij SNN

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2015/09/Hollandse-Kropper-uitgelicht-190x190.jpg

Opnieuw een goed bericht voor SNN. Ook de Hollandse Kropperclub brengt haar jaarlijkse clubshow onder bij de Sierduivenshow Noord-Nederland. De inzenders van Hollandse Kroppers weten over het algemeen het noorden goed te vinden. Vijf jaar geleden was de clubshow van …

 

Hoofdprijs: Medaille van Koning Willem Alexander

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2015/09/Medaille-Koning-uitgelicht-190x181.jpg

De SNN heeft geprobeerd een aantrekkelijk prijzenpakket samen te stellen voor onze inzenders. Een buitenkansje deed zich voor doordat de Friesche Sierduiven Club dit jaar haar 80-jarig bestaan viert en ter gelegenheid daarvan een grootzilveren medaille van Koning Willem Alexander …

 

Clubshow van de Indiase Pauwstaartclub

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2015/09/IPC-logo-190x190.jpg

Op de jongdierendag van de Indiase Pauwstaartclub is op 12 september jl. het besluit gevallen om de clubshow onder te brengen bij SNN. We zijn daar heel blij mee en zullen met de speciaalclub ons best doen er een succes …

 

Clubshows, districtshows en medewerking SNN

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2015/07/NBS-logo.jpg

Onlangs is de FB almanak voor het seizoen 2015-2016 uitgekomen. We mogen als SNN heel tevreden zijn dat een groot aantal speciaalclubs aan onze show meewerkt door een clubshow, een districtshow of medewerking toe te zeggen. Hartelijk dank daarvoor. Hier …

 

NBS jaarvergadering

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2015/06/Thom-Laming-190x190.jpg

Op zaterdag 23 juni hield de NBS haar jaarvergadering. Voor de SNN was dit een belangrijk moment omdat het SNN-voorstel om het prijzenstelsel van de NBS te veranderen zou worden behandeld. In de aanloop naar de vergadering bleek hier en …

 

Voorstel van SNN op NBS jaarvergadering

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2015/05/Sierduifnl-190x44.jpg

Het bestuur van SNN maakt zich sterk om een zo mooi en groot mogelijke show te organiseren, die aantrekkelijk is voor alle inzenders en bezoekers.  Daarvoor worden ook de NBS en haar leden gevraagd om medewerking en is voor de …

 

Oprichting van SNN

https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2015/04/SNN-logo-uitgelicht-140x140.jpg

De stichting Sierduivenshow Noord-Nederland (afgekort als SNN) is op 7 oktober 2014 opgericht door de Drentse, de Friesche en de Groninger Sierduivenclub. SNN heeft als doel ieder jaar een grote nationale tentoonstelling te organiseren alleen voor sierduiven. Door de samenwerking …