Nieuws over SNN 2018

Terwijl u als fokker druk bent zoveel mogelijk mooie jongen te fokken voor onze volgende show, wordt er achter de schermen al weer heel druk gewerkt aan SNN 2018.

In december is er een evaluatie van de show geweest en zijn er een aantal speerpunten voor 2018 benoemd.

  1. Zorgen voor meer aankleding en randgebeuren
  2. Tijdens de show meer activiteiten

Om dit te bereiken is besloten een PR-commissie in te stellen. Klaas Bil werd gevraagd voor het bestuur van SNN en samen met Cees Verkolf en Klaas de With vormt hij een PR-commissie.

Op advies van deze PR-commissie is besloten met ingang van 2018 de zondag als showdag te laten vervallen. Het bleek dat de bezoekers (vaak ook inzenders) van de zaterdag veelal op zondag nog een keer kwamen. Flink wat inzenders zijn ook medewerkers en die hebben bij SNN vrij entree. Al met al was de conclusie dat het financieel niet al te grote gevolgen zou hebben de show met een dag te bekorten. Ik overleg met de het Fries Congrescentrum is er daarom voor gekozen op zaterdag de show te sluiten.

Welke activiteiten er georganiseerd gaan worden hopen we binnenkort te kunnen melden.

Ook is besloten met ingang van dit jaar een geheel nieuwe opzet te maken voor onze catalogus. In het Kleindiermagazine van september kunt u daar meer over lezen.

no comments