Bestuurswisseling SNN

Na de afronding van SNN 2017 heeft ons bestuurslid Robert Hoornstra aangegeven te willen stoppen als bestuurslid van de Sierduivenshow Noord-Nederland. Het was het moment om Robert te bedanken voor zijn inzet voor SNN en daarna na te denken over zijn opvolging.

Klaas Bil

Gelukkig hebben we Klaas Bil bereid gevonden de opengevallen bestuursfunctie op te vullen en daarbij ook de taken van Robert als PR functionaris. Klaas woont in Beetsterzwaag en is fokker van Vinkduiven.
Tegelijkertijd werd besloten de PR iets breder op te pakken en er nog een paar extra mensen met ideeën bij te betrekken. Cees Verkolf en Klaas de With zijn erbij gevraagd en ook zij waren gelukkig bereid hier een rol in te gaan spelen. Klaas, Klaas en Cees zijn al een aantal malen bijeen geweest en hebben verschillende ideeën aangedragen en een aantal ervan wordt in de aanloop naar onze volgende show verder uitgewerkt.

no comments