1700 Sierduiven op eerste SNN

De inschrijving voor SNN is gesloten. Totaal hebben 156 inzenders maar liefst 1700 dieren ingezonden in 92 verschillende rassen. We zijn heel tevreden met deze grote aantallen. Het overtrof onze verwachtingen en er moesten daarom nog een paar extra keurmeesters worden gecontracteerd (zie links in menu). Totaal hebben we nu 20 keurmeesters. Alle inzenders, keurmeesters en meewerkende speciaalclubs hartelijk dank voor deze geweldige respons!

Kampioensbord

Kampioensbord, geschilderd door Marleen Brouwer

De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Zo heeft Marleen Brouwer een fraai kampioensbord geschilderd. Op welke kooi zal die straks komen te staan?

Veel inzenders maken gebruik van de mogelijkheid online in te schrijven. Hiervoor is een speciale applicatie ontwikkeld die de administratie vergemakkelijkt en zorgt voor minder fouten. Met name de regels omtrent de erkende kleurslagen per ras en de AOC klassen leveren tentoonstellingsadministraties soms hoofdbrekens op. In onze applicatie is de actuele rassenlijst met de erkende kleurslagen verwerkt en dit zorgt ervoor dat u op de show niet wordt geconfronteerd met NE (=niet erkend) op de keurkaart.

no comments