Halindeling klaar

De voorbereidingen voor onze show zijn natuurlijk al in volle gang. Zodra de inschrijving is gesloten en bekend is hoeveel dieren er per groep zijn en welke kooimaten daarvoor nodig zijn gaan Gerben Huitema, Jan Suk en Piet Langenkamp aan de slag. Gerben is bedreven in het maken van bouwtechnische tekeningen met AutoCAD. De oppervlakte van onze tentoonstellingshal is maar liefst 5500 m2 en dus is er ruimte voor een speelsere opstelling.  Twee jaar geleden heeft Kees Verkolf het idee voor dit ontwerp bij SNN geïntroduceerd en dat is sindsdien de standaard geworden. Diergroepen krijgen afzonderlijke hofjes toebedeeld. Dat is ieder jaar weer een hele puzzel. Maar het resultaat mag er zijn (vinden wij). U kunt het bekijken via de link hieronder.

Halindeling SNN 2017

no comments