Clubshow van de Indiase Pauwstaartclub

Op de jongdierendag van de Indiase Pauwstaartclub is op 12 september jl. het besluit gevallen om de clubshow onder te brengen bij SNN. We zijn daar heel blij mee en zullen met de speciaalclub ons best doen er een succes van te maken.

Keurmeester Johan Verdeuzeldonk was al gecontracteerd voor SNN en op verzoek van de speciaalclub zal hij de Indiase Pauwstaarten gaan keuren.

IPC logo

Het prijzenschema is als volgt.

I.P.C. stelt voor haar leden de volgende prijzen beschikbaar :

  • Plaquette voor het fraaiste dier
  • Plaquette voor het fraaiste dier op één na
  • Plaquette voor het fraaiste dier op twéé na
  • Jan Plant-trofee voor de beste jonge Indiase pauwstaart
  • Wisselbeker voor de beste duivin

Beschikbaar gesteld voor leden en niet leden:

  • bij tenminste 21 ingezonden Indiase pauwstaarten, ter vrije beschikking van de keurmeester 1 x € 5,= en 1 x € 2,50

Alle prijzen zijn te winnen met minimaal 94 punten per dier.

 

no comments