11

Wetthouder van Sportzaken van de gemeente Smallingerland, Bakker