Oprichting van SNN

De stichting Sierduivenshow Noord-Nederland (afgekort als SNN) is op 7 oktober 2014 opgericht door de Drentse, de Friesche en de Groninger Sierduivenclub.
SNN heeft als doel ieder jaar een grote nationale tentoonstelling te organiseren alleen voor sierduiven.

Door de samenwerking van deze drie grote sierduivenverenigingen kan een prachtige organisatie worden neergezet met veel vrijwillegers, die zich allemaal willen inzetten voor hetzelfde doel: een grote en mooie show organiseren in de regio met landelijke uitstraling.

In Noord-Nederland is er – naast vele gemengde kleindier verenigingen- in iedere provincie een sierduiven vereniging. In Friesland is dat de Friesche Sierduiven Club (FSC), Groningen heeft de Groninger Sierduiven Club (GSC) en Drenthe de Drentse Sierduiven Club (DSC). Al sinds vele jaren hebben deze verenigingen hun eigen tentoonstellingen georganiseerd, respectievelijk in Leeuwarden, Groningen en Beilen. Toen in 2012 de FSC de gelegenheid kreeg haar tentoonstelling onder te brengen bij het Fries Congrescentrum in Drachten ontstonden er allerlei mogelijkheden waar voorheen nog niet serieus aan was gedacht. Drachten is een centrale locatie in het Noorden en in het Fries Congrescentrum heeft de beschikking over een prachtige hal van maar liefst 5500 m2 met daarbij alle denkbare voorzieningen op het gebied van horeca, zalen etc.
De FSC heeft daar in 2012 en 2013 met groot enthousiasme haar tentoonstellingen georganiseerd. De grote hal gaf mogelijkheden voor extra activiteiten en die zijn er dan ook steeds meer gekomen. Binnenskamers (vooral aan de bar) werd wel eens gezegd “we kunnen hier wel de Bondsshow organiseren !”
Uiteraard kwamen ook de buren van de GSC en de DSC op bezoek en ook zij waren enthousiast over de show en de entourage. Beide verenigingen gaven aan wel te voelen voor een samenwerking waarin de krachten van de drie verenigingen kunnen worden gebundeld. Ook bij de leden was er enthousiasme om op een grotere show hun dieren de concurrentie met anderen aan te laten gaan.
Al in 2013 zijn de drie verenigingen besprekingen gestart over de mogelijkheden gezamenlijk één grote sierduivenshow te kunnen organiseren. De DSC heeft toen besloten al in 2014 hun clubshow onder te brengen bij de FSC in Drachten.
Ondertussen gingen de besprekingen door en dit heeft er toe geleid dat op 7 oktober 2014 in het Fries Congrescentrum Drachten de besturen van de FSC, GSC en DSC de stichting Sierduivenshow Noord-Nederland (SNN) hebben opgericht. De maand erop bleek al dat dit een goede keuze was. Het samengaan van FSC en DSC bij de show van 2014 was voor alle partijen een groot succes. Het aantal dieren overtrof de verwachtingen met rond de 1300 en de besturen en leden van de twee verenigingen waren zeer content.

Door het samengaan is er een tentoonstellingsorganisatie ontstaan met meer dan 300 sierduivenliefhebbers!