NBS jaarvergadering

Op zaterdag 23 juni hield de NBS haar jaarvergadering. Voor de SNN was dit een belangrijk moment omdat het SNN-voorstel om het prijzenstelsel van de NBS te veranderen zou worden behandeld. In de aanloop naar de vergadering bleek hier en daar nog wat verwarring over de uitleg van het voorstel. Het ging er ons alleen maar om dat de NBS grote regionale tentoonstellingen zoals de onze wil stimuleren met een extra certificaat per keurmeester. Naar ons idee hoeft dat ook niet ten koste van andere tentoonstellingen te gaan.
Hoe het ook zij, de NBS gaf helaas een negatief prae advies. Wij als jonge organisatie willen graag met de NBS samenwerken om tot nieuwe ideeën komen en daarom heeft voorzitter Klaas de With tijdens de vergadering gemeld het voorstel in te trekken.
Voorzitter Thom Laming van de NBS heeft aangegeven graag samen met ons en andere leden in gesprek te willen gaan over onze wens om tentoonstellingen als die van ons te stimuleren. Ook zou daarbij kunnen worden bekeken of het huidige systeem van Provinciale Kampioenschappen niet op de helling kan.
Wordt vervolgd dus…

no comments